Træd ud af vanens magt, sæt dine tanker i spil og skab forandringer der bidrager til et forbedret velfærdssamfund hvor alle bliver tilgodeset.

Udsagn:

  • Et velfærdssamfund kan defineres som at alle har frihed til at leve sine drømmes mål ud!
  • Penge er ikke værdi i sig selv, det er det vi skaber der er værdien!
  • Sammenhængskraften kan  styrkes gennem effektivt brug af internettet og give os mulighed for at skabe overflod og harmoni ud af det kaos mangfoldigheden lever i, i dag!
  • Retfærdighed er forudsætning for frihed !
  • En elastisk og robust modstandskraft skaber forbedringer i stedet for begrænsninger!
  • Bæredygtighed er lig med at intet skabes på bekostning af nogen eller noget!

Synes du også at tiden er inde til reflektion og at vi, i stedet for at handle på det vi frygter, vælger at handle på det vi egentlig ønsker os for fremtiden ?

Gennem årtier har vi holdt os positive og styrket os med ordsprogene:

"Se mulighederne i stedet for forhindringerne"   

"Se udfordringerne i stedet for problemerne".

Ved at beslutte at vi, altid fremover,vil udfordre mulighederne til at skabe bedste bæredygtige løsninger til enhver tid, kan vi forandre alt til det vi egentlig ønsker os, uden de helt store omkostninger og sværdslag.

Jeg håber at mange vil føle sig inspireret og provokeret til at læse videre, og dermed være med til at sætte en ny tanke-bevægelse i gang. 

Det er nemlig vores individuelle tanker som vi hver især tænker og bruger videre  og udlever i fællesskaber og samarbejder, der er med til at skabe fremtiden. 

Mit ønske for Danmark er at vi får vendt skuden nu, mens vi stadig har det ok, så jeg håber at du vil være med.

Overvind vanetænkningens magt for som Kierkegård skriver:  "Ak, af alle Fjender er Vanen maaske den lumskeste"..

Fat mod og træd ud af vanetænkningens rænker og sæt dine tanker i spil. Giv dit bidrag til at skabe de forandringer der skal til så vi når frem til et egentligt velfærdssamfund hvor alle er med og rummes og hvor alle har mulighed for at leve det liv de ønsker sig og sine.

Lisbeth Stabell lisbethstabell@nytidnyform.dk 

Tidligere erhvervsleder indenfor service-og finanssektoren. Tillige uddannet indenfor psykoterapi og har praktiseret meditation de sidste 15 år. Mit hovedfokus nu, ligger på vores velfærdssamfund og hvordan vi bedst kommer ud af finanskrisen i 2008 og bedst udvikler os hen i mod en mere moderne velfærdsmodel, hvor alle føler sig som en del af helheden med alt hvad det indebærer. Jeg skriver på en bog med arbejdstitlen NytidNyform sideløbende med  jeg udvikler denne hjemmeside.